ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ออนไลน์สนับสนุนการท่องเที่ยวเขตธนบุรี กรุงเทพ
 
 
 
 

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำประเพณีงานทิ้งกระจาด

ที่ตั้ง : วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ชุมชนวัดกัลยาณ์

สถิติผู้เข้าชม