ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ออนไลน์สนับสนุนการท่องเที่ยวเขตธนบุรี กรุงเทพ
 
 
 
 

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำพระอุโบสถมีจิตรกรรมฝาผนังภาพชาดก วัดเวฬุราชิน

ที่ตั้ง : วัดเวฬุราชิน แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

สถิติผู้เข้าชม