เชิญเข้าร่วม โครงการอบรมหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2/2565

เชิญเข้าร่วม โครงการอบรมหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2/2565

เชิญเข้าร่วม โครงการอบรมหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2/2565

โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จะจัดขึ้น ในวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.30 – 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์

วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว

*ลงทะเบียนเข้าอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 เมษายน 2565
**ค่าลงทะเบียนสำหรับบุคคลภายนอกคนละ 2,000 บาท
***เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 สถาบันวิจัยฯ จึงจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ 100% โดยจะส่งลิงก์อบรมให้ท่านตามอีเมล์ที่ท่านลงทะเบียนไว้
.
ลงทะเบียนที่ลิ้งค์ด้านล่าง
แบบฟอร์มการลงทะเบียน อบรมหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2/2565 (บุคคลภายนอก)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVkqY4FkDyj-g-UJ7_aXhL-s8ZJdlG93neHXUZ3l6p_PyuBQ/viewform?usp=sf_link

.

แบบฟอร์มการลงทะเบียนโครงการอบรมหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2/2565 (บุคลากรภายใน)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe89IbP1Hg65uQCDXL0NjbdVOKdbR9liT9rtMNvs_WA-5QS8A/viewform?usp=sf_link

Loading

ข่าว อบรม / สัมนา