อบรมออนไลน์ เรื่อง การวัดประเมินการเรียนรู้ จำนวน 4 หัวข้อย่อย

อบรมออนไลน์ เรื่อง การวัดประเมินการเรียนรู้ จำนวน 4 หัวข้อย่อย

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง การวัดประเมินการเรียนรู้ จำนวน 4 หัวข้อย่อย ในลักษณะชุดการอบรม เรื่อง การวัดประเมินการเรียนรู้ เพื่อให้ ผู้เข้าอบรมซึ่งเป็นคณาจารย์ระดับอุดมศึกษา

โดยจะจัดขึ้นวันที่ 18, 20, 25, 27 ตุลาคม 2565 นั้น

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมการอบรม ได้ที่ http://thailandpod.org/

สำหรับวิธีชำระเงินค่าลงทะเบียน สามารถดำเนินการโดยโอนเงินผ่านบัญชีของ สมาคม ควอท

ชื่อบัญชี สมาคม ควอห ธนาคารทหารไทยธนชาต(ttb) สาขาพญาไท บัญชีเลขที่ 003-2-86111-4 ประเภทออมทรัพย์

ขอได้โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน ผ่านธนาคารมาที่อีเมล thailandpod@gmail.com ทั้งนี้ ขอความกรุณาลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2565

เอกสารดาวน์โหลด

บันทึกข้อความ+โครงการ+กำหนดการ

ข่าว อบรม / สัมนา