ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยเพื่อเสนอขอทุน FF ปีงบประมาณ 2569

ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยเพื่อเสนอขอทุน FF ปีงบประมาณ 2569

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัด โครงการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยเพื่อเสนอขอทุน FF ปีงบประมาณ 2569

วิทยากรโดย

  1. ดร. วีรชัย คำธร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2567  เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้อง2122-2124 อาคาร 2 ชั้น 12

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว