สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

บทเกริ่นนำความเป็นไปได้..อนาคตงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้างในรูปแบบกิจการเพื่อสังคม

ชื่อเอกสาร : บทเกริ่นนำความเป็นไปได้..อนาคตงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้างในรูปแบบกิจการเพื่อสังคม


รายละเอียดเอกสาร :

การจัดการความรู้ด้านการวิจัย : บทเกริ่นนำความเป็นไปได้..อนาคตงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้างในรูปแบบกิจการเพื่อสังคม
โดย อารยา เกียรติก้อง


ว/ด/ป ที่อัพโหลด : 2017-06-30


ไฟล์ URL : บทเกริ่นนำความเป็นไปได้..อนาคตงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้างในรูปแบบกิจการเพื่อสังคม - คลิ๊ก!!


ไฟล์ . PDF : 33_2017-06-30_101.pdf - Download Click


ยอดดาวน์โหลด : 84Designed by Computer Center(DRU)

การจัดการความรู้ด้านการวิจัย : บทเกริ่นนำความเป็นไปได้..อนาคตงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้างในรูปแบบกิจการเพื่อสังคม
โดย อารยา เกียรติก้อง

" />