สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

การจัดการความรู้ด้านการวิจัย จากการเข้าร่วมประชุมการประชุมวิชาการนานาชาติ

ชื่อเอกสาร : การจัดการความรู้ด้านการวิจัย จากการเข้าร่วมประชุมการประชุมวิชาการนานาชาติ


รายละเอียดเอกสาร :

การจัดการความรู้ด้านการวิจัย จากการเข้าร่วมประชุมการประชุมวิชาการนานาชาติ (The International Conference “The Excellence in Teacher Education and Research Innovation” 120th TETERI Thai Teacher Education Anniversary)
โดย ดร.ปาริชาต เสารยะวิเศษ


ว/ด/ป ที่อัพโหลด : 2017-06-30


ไฟล์ URL : การจัดการความรู้ด้านการวิจัย จากการเข้าร่วมประชุมการประชุมวิชาการนานาชาติ - คลิ๊ก!!


ไฟล์ . PDF : 33_2017-06-30_108.pdf - Download Click


ยอดดาวน์โหลด : 144Designed by Computer Center(DRU)

การจัดการความรู้ด้านการวิจัย จากการเข้าร่วมประชุมการประชุมวิชาการนานาชาติ (The International Conference “The Excellence in Teacher Education and Research Innovation” 120th TETERI Thai Teacher Education Anniversary)
โดย ดร.ปาริชาต เสารยะวิเศษ

" />