สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

การนำการจัดการความรู้ (KM – Knowledge management) มาใช้ในการวิจัย (Research)

ชื่อเอกสาร : การนำการจัดการความรู้ (KM – Knowledge management) มาใช้ในการวิจัย (Research)


รายละเอียดเอกสาร :

การจัดการความรู้ด้านการวิจัย การนำการจัดการความรู้ (KM – Knowledge management) มาใช้ในการวิจัย (Research)
โดย ดร.ปาริชาต เสารยะวิเศษ


ว/ด/ป ที่อัพโหลด : 2017-06-30


ไฟล์ URL : การนำการจัดการความรู้ (KM – Knowledge management) มาใช้ในการวิจัย (Research) - คลิ๊ก!!


ไฟล์ . PDF : 33_2017-06-30_109.pdf - Download Click


ยอดดาวน์โหลด : 108Designed by Computer Center(DRU)

การจัดการความรู้ด้านการวิจัย การนำการจัดการความรู้ (KM – Knowledge management) มาใช้ในการวิจัย (Research)
โดย ดร.ปาริชาต เสารยะวิเศษ

" />