สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

แนวปฏิบัติที่ดี ด้านการให้บริการวิชาการด้านการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา

ชื่อเอกสาร : แนวปฏิบัติที่ดี ด้านการให้บริการวิชาการด้านการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา


รายละเอียดเอกสาร :

การจัดการความรู้แนวปฏิบัติที่ดี ด้านการให้บริการวิชาการด้านการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา

โดย วีรชัย คำธร, ธุวพล คงน้อย


ว/ด/ป ที่อัพโหลด : 2017-06-30


ไฟล์ URL : แนวปฏิบัติที่ดี ด้านการให้บริการวิชาการด้านการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา - คลิ๊ก!!


ไฟล์ . PDF : 33_2017-06-30_112.pdf - Download Click


ยอดดาวน์โหลด : 92Designed by Computer Center(DRU)

การจัดการความรู้แนวปฏิบัติที่ดี ด้านการให้บริการวิชาการด้านการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา

โดย วีรชัย คำธร, ธุวพล คงน้อย

" />