สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรเพื่อให้ได้รับทุน ผ่าน วช.

ชื่อเอกสาร : การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรเพื่อให้ได้รับทุน ผ่าน วช.


รายละเอียดเอกสาร :

การจัดการความรู้ด้านการวิจัย : การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรเพื่อให้ได้รับทุน ผ่าน วช.
โดย วีรชัย คำธร


ว/ด/ป ที่อัพโหลด : 2017-06-30


ไฟล์ URL : การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรเพื่อให้ได้รับทุน ผ่าน วช. - คลิ๊ก!!


ไฟล์ . PDF : 33_2017-06-30_116.pdf - Download Click


ยอดดาวน์โหลด : 111Designed by Computer Center(DRU)

การจัดการความรู้ด้านการวิจัย : การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรเพื่อให้ได้รับทุน ผ่าน วช.
โดย วีรชัย คำธร

" />