สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ประเทศศรีลังกา: พลวัตการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ชื่อเอกสาร : ประเทศศรีลังกา: พลวัตการพัฒนาอย่างยั่งยืน


รายละเอียดเอกสาร :

การจัดการความรู้กับงานวิจัย ประเทศศรีลังกา: พลวัตการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วีรชัย คำธร


ว/ด/ป ที่อัพโหลด : 2017-06-30


ไฟล์ URL : ประเทศศรีลังกา: พลวัตการพัฒนาอย่างยั่งยืน - คลิ๊ก!!


ไฟล์ . PDF : 33_2017-06-30_124.pdf - Download Click


ยอดดาวน์โหลด : 153Designed by Computer Center(DRU)

การจัดการความรู้กับงานวิจัย ประเทศศรีลังกา: พลวัตการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วีรชัย คำธร

" />