สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ประสบการณ์กับการวิจัยชุมชนท้องถิ่น

ชื่อเอกสาร : ประสบการณ์กับการวิจัยชุมชนท้องถิ่น


รายละเอียดเอกสาร :

การจัดการความรู้กับงานวิจัย  ประสบการณ์กับการวิจัยชุมชนท้องถิ่น
โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา เพิ่มพูล


ว/ด/ป ที่อัพโหลด : 2017-06-30


ไฟล์ URL : ประสบการณ์กับการวิจัยชุมชนท้องถิ่น - คลิ๊ก!!


ไฟล์ . PDF : 33_2017-06-30_128.pdf - Download Click


ยอดดาวน์โหลด : 98Designed by Computer Center(DRU)

การจัดการความรู้กับงานวิจัย  ประสบการณ์กับการวิจัยชุมชนท้องถิ่น
โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา เพิ่มพูล

" />