สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

อย่างไรจึงจะไม่ถูกกล่าวหาว่าลอกเลียนผลงานทางวิชาการ

ชื่อเอกสาร : อย่างไรจึงจะไม่ถูกกล่าวหาว่าลอกเลียนผลงานทางวิชาการ


รายละเอียดเอกสาร :

การจัดการความรู้กับงานวิจัย อย่างไรจึงจะไม่ถูกกล่าวหาว่าลอกเลียนผลงานทางวิชาการ
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร มากแจ้ง


ว/ด/ป ที่อัพโหลด : 2017-06-30


ไฟล์ URL : อย่างไรจึงจะไม่ถูกกล่าวหาว่าลอกเลียนผลงานทางวิชาการ - คลิ๊ก!!


ไฟล์ . PDF : 33_2017-06-30_129.pdf - Download Click


ยอดดาวน์โหลด : 95Designed by Computer Center(DRU)

การจัดการความรู้กับงานวิจัย อย่างไรจึงจะไม่ถูกกล่าวหาว่าลอกเลียนผลงานทางวิชาการ
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร มากแจ้ง

" />