สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

แนวปฎิบัติการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ชื่อเอกสาร : แนวปฎิบัติการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์


รายละเอียดเอกสาร :

แนวปฎิบัติการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์


ว/ด/ป ที่อัพโหลด : 2017-06-01


ไฟล์ URL : แนวปฎิบัติการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ - คลิ๊ก!!


ไฟล์ . PDF : 30_2017-06-01_74.pdf - Download Click


ยอดดาวน์โหลด : 230Designed by Computer Center(DRU)

แนวปฎิบัติการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

" />