สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

การใช้และการพัฒนางานวิจัยที่ดีที่สุดใน แนวคิดการปฏิบัติงาน โดยใช้แนวคิดหลัก ฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based Practice หรือ EBP)

ชื่อเอกสาร : การใช้และการพัฒนางานวิจัยที่ดีที่สุดใน แนวคิดการปฏิบัติงาน โดยใช้แนวคิดหลัก ฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based Practice หรือ EBP)


รายละเอียดเอกสาร :

การจัดการความรู้ : การใช้และการพัฒนางานวิจัยที่ดีที่สุดใน แนวคิดการปฏิบัติงาน โดยใช้แนวคิดหลัก ฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based Practice หรือ EBP)

โดย อ.ดร.สมรักษ์ สหพงศ์


ว/ด/ป ที่อัพโหลด : 2017-06-30


ไฟล์ URL : การใช้และการพัฒนางานวิจัยที่ดีที่สุดใน แนวคิดการปฏิบัติงาน โดยใช้แนวคิดหลัก ฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based Practice หรือ EBP) - คลิ๊ก!!


ไฟล์ . PDF : 33_2017-06-30_96.pdf - Download Click


ยอดดาวน์โหลด : 211Designed by Computer Center(DRU)

การจัดการความรู้ : การใช้และการพัฒนางานวิจัยที่ดีที่สุดใน แนวคิดการปฏิบัติงาน โดยใช้แนวคิดหลัก ฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based Practice หรือ EBP)

โดย อ.ดร.สมรักษ์ สหพงศ์

" />