สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

การจัดการความรู้กับสังคมไทย

ชื่อเอกสาร : การจัดการความรู้กับสังคมไทย


รายละเอียดเอกสาร :

การจัดการความรู้กับสังคมไทย

โดย สุชาดา ธโนภานุวัฒน์


ว/ด/ป ที่อัพโหลด : 2017-06-30


ไฟล์ URL : การจัดการความรู้กับสังคมไทย - คลิ๊ก!!


ไฟล์ . PDF : 33_2017-06-30_97.pdf - Download Click


ยอดดาวน์โหลด : 106Designed by Computer Center(DRU)

การจัดการความรู้กับสังคมไทย

โดย สุชาดา ธโนภานุวัฒน์

" />