สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

การสังเคราะห์รายงานผล การประเมินตนเองของสถาบันวิจัยและพัฒนาปี 2552-2554

ชื่อเอกสาร : การสังเคราะห์รายงานผล การประเมินตนเองของสถาบันวิจัยและพัฒนาปี 2552-2554


รายละเอียดเอกสาร :

การจัดการความรู้ด้านการวิจัย : การสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถาบันวิจัยและพัฒนาปี 2552-2554
โดย สุชาดา ธโนภานุวัฒน์


ว/ด/ป ที่อัพโหลด : 2017-06-30


ไฟล์ URL : การสังเคราะห์รายงานผล การประเมินตนเองของสถาบันวิจัยและพัฒนาปี 2552-2554 - คลิ๊ก!!


ไฟล์ . PDF : 33_2017-06-30_103.pdf - Download Click


ยอดดาวน์โหลด : 57Designed by Computer Center(DRU)

การจัดการความรู้ด้านการวิจัย : การสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถาบันวิจัยและพัฒนาปี 2552-2554
โดย สุชาดา ธโนภานุวัฒน์

" />