สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

การจัดการความรู้กับงานวิจัย

ชื่อเอกสาร : การจัดการความรู้กับงานวิจัย


รายละเอียดเอกสาร :

การจัดการความรู้กับงานวิจัย
โดย ดร.ปาริชาต เสารยะวิเศษ


ว/ด/ป ที่อัพโหลด : 2017-06-30


ไฟล์ URL : การจัดการความรู้กับงานวิจัย - คลิ๊ก!!


ไฟล์ . PDF : 33_2017-06-30_127.pdf - Download Click


ยอดดาวน์โหลด : 48Designed by Computer Center(DRU)

การจัดการความรู้กับงานวิจัย
โดย ดร.ปาริชาต เสารยะวิเศษ

" />