สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

สารวิจัย ปีที่ 25 ฉบับที่ 9

ชื่อเอกสาร : สารวิจัย ปีที่ 25 ฉบับที่ 9


รายละเอียดเอกสาร :

สารวิจัย ปีที่ 25 ฉบับที่ 9

2 แนะนำผลงาน
4 วิจัยรับใช้ชุมชน
6 กิจกรรม
8 เกร็ดความรู้
9 การจัดการความรู้
10 ประชาสัมพันธ์
10 แนะนำนักวิจัย
11 นวัตกรรมสารสนเทศ/IT


ว/ด/ป ที่อัพโหลด : 2018-09-01


ไฟล์ URL : สารวิจัย ปีที่ 25 ฉบับที่ 9 - คลิ๊ก!!


ไฟล์ . PDF : 31_2018-09-01_209.pdf - Download Click


ยอดดาวน์โหลด : 40Designed by Computer Center(DRU)