สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

รูปแบบการจัดการ ความรู้กับการพัฒนาผู้บริหารสายสนับสนุน

ชื่อเอกสาร : รูปแบบการจัดการ ความรู้กับการพัฒนาผู้บริหารสายสนับสนุน


รายละเอียดเอกสาร :

รูปแบบการจัดการ ความรู้กับการพัฒนาผู้บริหารสายสนับสนุน

โดย สุชาดา ธโนภานุวัฒน์


ว/ด/ป ที่อัพโหลด : 2017-06-30


ไฟล์ URL : รูปแบบการจัดการ ความรู้กับการพัฒนาผู้บริหารสายสนับสนุน - คลิ๊ก!!


ไฟล์ . PDF : 33_2017-06-30_91.pdf - Download Click


ยอดดาวน์โหลด : 64Designed by Computer Center(DRU)

รูปแบบการจัดการ ความรู้กับการพัฒนาผู้บริหารสายสนับสนุน

โดย สุชาดา ธโนภานุวัฒน์

" />