สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

การเตรียมความพร้อมเพื่อนำเสนอผลการวิจัยในเวทีวิชาการ

ชื่อเอกสาร : การเตรียมความพร้อมเพื่อนำเสนอผลการวิจัยในเวทีวิชาการ


รายละเอียดเอกสาร :

การจัดการความรู้ :การเตรียมความพร้อมเพื่อนำเสนอผลการวิจัยในเวทีวิชาการ

โดย ธุวพล คงน้อย


ว/ด/ป ที่อัพโหลด : 2017-06-30


ไฟล์ URL : การเตรียมความพร้อมเพื่อนำเสนอผลการวิจัยในเวทีวิชาการ - คลิ๊ก!!


ไฟล์ . PDF : 33_2017-06-30_92.pdf - Download Click


ยอดดาวน์โหลด : 118Designed by Computer Center(DRU)

การจัดการความรู้ :การเตรียมความพร้อมเพื่อนำเสนอผลการวิจัยในเวทีวิชาการ

โดย ธุวพล คงน้อย

" />