สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient: r)

ชื่อเอกสาร : สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient: r)


รายละเอียดเอกสาร :

การจัดการความรู้ : สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient: r)

โดย ธุวพล คงน้อย


ว/ด/ป ที่อัพโหลด : 2017-06-30


ไฟล์ URL : สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient: r) - คลิ๊ก!!


ไฟล์ . PDF : 33_2017-06-30_95.pdf - Download Click


ยอดดาวน์โหลด : 216Designed by Computer Center(DRU)

การจัดการความรู้ : สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient: r)

โดย ธุวพล คงน้อย

" />