ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ออนไลน์สนับสนุนการท่องเที่ยวเขตธนบุรี กรุงเทพ
 
 
 
 

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำคริสตจักรตลาดพลูแบ๊บดิสต์

ที่ตั้ง : 49 ถนนเทอดไท แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

สถิติผู้เข้าชม