ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ออนไลน์สนับสนุนการท่องเที่ยวเขตธนบุรี กรุงเทพ
 
 
 
 

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำพระอุโบสถทรงไทยลายดอกพุดตาล วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ที่ตั้ง : วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

สถิติผู้เข้าชม