ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ออนไลน์สนับสนุนการท่องเที่ยวเขตธนบุรี กรุงเทพ
 
 
 
 

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำศาลเจ้าโกบ๊อ

ที่ตั้ง : 27 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 34 แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

สถิติผู้เข้าชม