ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ออนไลน์สนับสนุนการท่องเที่ยวเขตธนบุรี กรุงเทพ
 
 
 
 

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำพระพุทธรูปปางสีไสยาสน์ วัดประดิษฐาราม

ที่ตั้ง : วัดประดิษฐาราม แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

สถิติผู้เข้าชม