ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ออนไลน์สนับสนุนการท่องเที่ยวเขตธนบุรี กรุงเทพ
รวมสถานที่ของเพื่อนสมาชิก
ทั้งหมด 224 รายการ

คริสตจักร วัดซางตาครู้ส (กุฏีจีน)

ที่ตั้ง : แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
latitude : 13.737500
longitude : 100.494444
หมวด / ประเภท : สถานที่ท่องเที่ยวทางศิลปะและวัฒนธรรม / โบสถ์คริสตจักร
แชร์ Facebook แชร์ Twitter

พิพิธภัณฑ์ศูนย์ธนบุรีศึกษา (บ้านเอกะนาค)

ที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
latitude : 13.73124
longitude : 100.4876
หมวด / ประเภท : สถานที่ท่องเที่ยวทางศิลปะและวัฒนธรรม / พิพิธภัณฑ์
แชร์ Facebook แชร์ Twitter

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

ที่ตั้ง : ชั้น 3 โรงเรียนสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
latitude : 13.73642
longitude : 100.49568
หมวด / ประเภท : สถานที่ท่องเที่ยวทางศิลปะและวัฒนธรรม / พิพิธภัณฑ์
แชร์ Facebook แชร์ Twitter

พระประธาน นามว่า "หลวงพ่อแพ" วัดบุคคโล

ที่ตั้ง : วัดบุคคโล แขวงดาวคนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
latitude : 13.69986
longitude : 100.48902
หมวด / ประเภท : สถานที่ท่องเที่ยวทางศิลปะและวัฒนธรรม / โบราณวัตถุ
แชร์ Facebook แชร์ Twitter

พระพุทธรูปหลวงพ่อขาว วัดสันติธรรมาราม

ที่ตั้ง : วัดสันติธรรมาราม แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
latitude : 13.70753
longitude : 100.48894
หมวด / ประเภท : สถานที่ท่องเที่ยวทางศิลปะและวัฒนธรรม / โบราณวัตถุ
แชร์ Facebook แชร์ Twitter

พระประธานสมัยสุโขทัย วัดกระจับพินิจ

ที่ตั้ง : วัดกระจับพินิจ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
latitude : 13.7201348
longitude : 100.47883360000003
หมวด / ประเภท : สถานที่ท่องเที่ยวทางศิลปะและวัฒนธรรม / โบราณวัตถุ
แชร์ Facebook แชร์ Twitter

พระพุทธรูปปางสะดุ้งมาร วัดเวฬุราชิน

ที่ตั้ง : วัดเวฬุราชิน แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
latitude : 13.72502
longitude : 100.48614
หมวด / ประเภท : สถานที่ท่องเที่ยวทางศิลปะและวัฒนธรรม / โบราณวัตถุ
แชร์ Facebook แชร์ Twitter

พระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัยสมัยอยุธยาตอนปลาย วัดราชคฤห์วรวิหาร

ที่ตั้ง : วัดราชคฤห์วรวิหาร แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
latitude : 13.72142
longitude : 100.47957
หมวด / ประเภท : สถานที่ท่องเที่ยวทางศิลปะและวัฒนธรรม / โบราณวัตถุ
แชร์ Facebook แชร์ Twitter

พระพุทธรูปปางห้ามสมุทรทรงเทริด วัดจันทารามวรวิหาร

ที่ตั้ง : วัดจันทารามวรวิหาร แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
latitude : 13.72202
longitude : 100.48135
หมวด / ประเภท : สถานที่ท่องเที่ยวทางศิลปะและวัฒนธรรม / โบราณวัตถุ
แชร์ Facebook แชร์ Twitter

พระพุทธรูปฉลองพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดอินทารามวรวิหาร

ที่ตั้ง : วัดอินทารามวรวิหาร แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
latitude : 13.7227
longitude : 100.48317
หมวด / ประเภท : สถานที่ท่องเที่ยวทางศิลปะและวัฒนธรรม / โบราณวัตถุ
แชร์ Facebook แชร์ Twitter