ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ออนไลน์สนับสนุนการท่องเที่ยวเขตธนบุรี กรุงเทพ
รวมเส้นทางของเพื่อนสมาชิก
ทั้งหมด 1 รายการ

ต้นทาง : ราชภัฏธนบุรี

ปลายทาง : วัดอรุณ

ที่ตั้งต้นทาง : ซอย อิสรภาพ 24 แขวง วัดกัลยา เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 ประเทศไทย
ที่ตั้งปลายทาง : ซอย วังเดิม 8 แขวง วัดอรุณ เขต บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 ประเทศไทย
หมวด / ประเภท : /
แชร์ Facebook แชร์ Twitter