ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ออนไลน์สนับสนุนการท่องเที่ยวเขตธนบุรี กรุงเทพ
แหล่งสนับสนุนการท่องเที่ยว

ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล

ที่ตั้ง : 779/2 เชิงสะพานเจริญนคร 8 ถนนเ...
ประเภท : โรงพยาบาล/สถานพยาบาล