สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

สารานุกรมกรุงธนบุรีฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ชื่อเอกสาร : สารานุกรมกรุงธนบุรีฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์


รายละเอียดเอกสาร :

ผลวานจากการวิจัย

58-23 สารานุกรมกรุงธนบุรีฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเยาวชน

ผศ. ดร.ทองเจือ เขียดทอง


ว/ด/ป ที่อัพโหลด : 2015-12-01


จากงานวิจัยเรื่อง : สารานุกรมกรุงธนบุรีฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเยาวชน


นักวิจัย : ผศ. ดร.ทองเจือ เขียดทอง


ไฟล์ URL : สารานุกรมกรุงธนบุรีฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ - คลิ๊ก!!


ไฟล์ . PDF : 81_2015-12-01_1.รูปเล่มหรือคู่มือ - Download Click


ยอดดาวน์โหลด : 99Designed by Computer Center(DRU)