รายละเอียดสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ::
33
เลขเรียกหนังสือ ::
วจ110ส2547กผ
ประเภท ::
ชื่อหนังสือ ::
การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันราชภัฎสวนดุสิต ปีการศึกษา 2544-2545
ชื่อหนังสืออังกฤษ *(ถ้ามี) ::
A Follow-up Study of Bachelor's Degree Graduates from Rajabhat Institutioe Suan Dusit During in the 2001-2002 Academic Year
ชื่อผู้แต่ง ::
สำนักวิจัย สถาบันราชภัฎสวนดุสิต
ปีที่พิมพ์ ::
2547
ครั้งที่พิมพ์ ::
1
สถานที่พิมพ์ ::
สถาบันราชภัฎสวนดุสิต
สำนักพิมพ์ ::
กรุงเทพ
หัวเรื่อง 1 ::
สถาบันราชภัฎสวนดุสิต
หัวเรื่อง 2 ::
2544-2545
หัวเรื่อง 3 ::
ผู้สำเร็จการศึกษา
หัวเรื่อง 4 ::
หัวเรื่อง 5 ::
หัวเรื่อง 6 ::
จำนวนหน้า ::
116
ราคา ::
0
ปกหน้า *(หน้าค้น รูป) ::
pdf ส่วนนำ ::
-
pdf บทที่ 1 ::
-
pdf บทที่ 2 ::
-
pdf บทที่ 3 ::
-
pdf บทที่ 4 ::
-
pdf บทที่ 5 ::
-
pdf บทที่ 6 ::
-
pdf บทที่ 7 ::
-
pdf บทที่ 8 ::
-
pdf บทที่ 9 ::
-
pdf บทที่ 10 ::
-
pdf บรรณานุกรม ::
-
pdf ภาคผนวก ::
-
บาร์โคด ::
0000199