รายละเอียดสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ::
28
เลขเรียกหนังสือ ::
วจ110ส2549กศ
ประเภท ::
ชื่อหนังสือ ::
รายงานผลการวิจัยการศึกษาความพึงพอใจของหัวหน้าหน่วยงานที่มีต่อการปฎิบัติงานของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปกัมภ์ ปีการศึกษา 2547-2548
ชื่อหนังสืออังกฤษ *(ถ้ามี) ::
ชื่อผู้แต่ง ::
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ปีที่พิมพ์ ::
2549
ครั้งที่พิมพ์ ::
1
สถานที่พิมพ์ ::
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปกัมภ์
สำนักพิมพ์ ::
ปทุมธานี
หัวเรื่อง 1 ::
บัณฑิต
หัวเรื่อง 2 ::
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
หัวเรื่อง 3 ::
2547-2548
หัวเรื่อง 4 ::
หัวเรื่อง 5 ::
หัวเรื่อง 6 ::
จำนวนหน้า ::
30
ราคา ::
0
ปกหน้า *(หน้าค้น รูป) ::
pdf ส่วนนำ ::
-
pdf บทที่ 1 ::
-
pdf บทที่ 2 ::
-
pdf บทที่ 3 ::
-
pdf บทที่ 4 ::
-
pdf บทที่ 5 ::
-
pdf บทที่ 6 ::
-
pdf บทที่ 7 ::
-
pdf บทที่ 8 ::
-
pdf บทที่ 9 ::
-
pdf บทที่ 10 ::
-
pdf บรรณานุกรม ::
-
pdf ภาคผนวก ::
-
บาร์โคด ::
000050