รายละเอียดสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ::
40
เลขเรียกหนังสือ ::
วจ120ป2547กป
ประเภท ::
ชื่อหนังสือ ::
รายงานวิจัย เรื่อง การประเมินความต้องการหลักสูตรอบรมระยะสั้นและความต้องการในการเปิดสอนหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
ชื่อหนังสืออังกฤษ *(ถ้ามี) ::
The Need for the Short Training Courses,Undergraduate and Graduate Courses Offered in Rajabhat University by the People in Phuket,Pang-nga,Krabi and Trang
ชื่อผู้แต่ง ::
ประภาศรี อึ่งกุล อึ่งกุล และคณะ
ปีที่พิมพ์ ::
2547
ครั้งที่พิมพ์ ::
1
สถานที่พิมพ์ ::
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
สำนักพิมพ์ ::
ภูเก็ต
หัวเรื่อง 1 ::
หลักสูตรอบรม
หัวเรื่อง 2 ::
ระยะสั้น
หัวเรื่อง 3 ::
ภาคปกติและภาคพิเศษ
หัวเรื่อง 4 ::
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
หัวเรื่อง 5 ::
หัวเรื่อง 6 ::
จำนวนหน้า ::
112
ราคา ::
0
ปกหน้า *(หน้าค้น รูป) ::
pdf ส่วนนำ ::
-
pdf บทที่ 1 ::
-
pdf บทที่ 2 ::
-
pdf บทที่ 3 ::
-
pdf บทที่ 4 ::
-
pdf บทที่ 5 ::
-
pdf บทที่ 6 ::
-
pdf บทที่ 7 ::
-
pdf บทที่ 8 ::
-
pdf บทที่ 9 ::
-
pdf บทที่ 10 ::
-
pdf บรรณานุกรม ::
-
pdf ภาคผนวก ::
-
บาร์โคด ::
000063