รายละเอียดสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ::
49
เลขเรียกหนังสือ ::
วจ120ศ2548รบ
ประเภท ::
ชื่อหนังสือ ::
รายงานการวิจัยรูปแบบของระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ชื่อหนังสืออังกฤษ *(ถ้ามี) ::
Operating Model of Intergrated Educational Management System for Educational Service Areas and Schools
ชื่อผู้แต่ง ::
ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
ปีที่พิมพ์ ::
2550
ครั้งที่พิมพ์ ::
1
สถานที่พิมพ์ ::
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรญณ์มหาวิทยาลัย
สำนักพิมพ์ ::
จุฬาลงกรญณ์
หัวเรื่อง 1 ::
หัวเรื่อง 2 ::
หัวเรื่อง 3 ::
หัวเรื่อง 4 ::
หัวเรื่อง 5 ::
หัวเรื่อง 6 ::
จำนวนหน้า ::
303
ราคา ::
0
ปกหน้า *(หน้าค้น รูป) ::
pdf ส่วนนำ ::
-
pdf บทที่ 1 ::
-
pdf บทที่ 2 ::
-
pdf บทที่ 3 ::
-
pdf บทที่ 4 ::
-
pdf บทที่ 5 ::
-
pdf บทที่ 6 ::
-
pdf บทที่ 7 ::
-
pdf บทที่ 8 ::
-
pdf บทที่ 9 ::
-
pdf บทที่ 10 ::
-
pdf บรรณานุกรม ::
-
pdf ภาคผนวก ::
-
บาร์โคด ::
000071