รายละเอียดสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ::
52
เลขเรียกหนังสือ ::
วจ140ข2549ภค
ประเภท ::
ชื่อหนังสือ ::
ภาพความสำเร็จของสถานศึกษาในมุมมองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
ชื่อหนังสืออังกฤษ *(ถ้ามี) ::
The Completeness of School in Perspective from LoCal Government Phuket Province
ชื่อผู้แต่ง ::
นายขจเดช เจริญพร
ปีที่พิมพ์ ::
2549
ครั้งที่พิมพ์ ::
1
สถานที่พิมพ์ ::
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
สำนักพิมพ์ ::
ภูเก็ต
หัวเรื่อง 1 ::
หัวเรื่อง 2 ::
หัวเรื่อง 3 ::
หัวเรื่อง 4 ::
หัวเรื่อง 5 ::
หัวเรื่อง 6 ::
จำนวนหน้า ::
46
ราคา ::
0
ปกหน้า *(หน้าค้น รูป) ::
pdf ส่วนนำ ::
-
pdf บทที่ 1 ::
-
pdf บทที่ 2 ::
-
pdf บทที่ 3 ::
-
pdf บทที่ 4 ::
-
pdf บทที่ 5 ::
-
pdf บทที่ 6 ::
-
pdf บทที่ 7 ::
-
pdf บทที่ 8 ::
-
pdf บทที่ 9 ::
-
pdf บทที่ 10 ::
-
pdf บรรณานุกรม ::
-
pdf ภาคผนวก ::
-
บาร์โคด ::
000090