รายละเอียดสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ::
83
เลขเรียกหนังสือ ::
วจ 150 ค2538กว
ประเภท ::
ชื่อหนังสือ ::
รายงานการวิจัย การวิจัยแนวปฏิรูปการจัดการศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ ( กศ.บป. )
ชื่อหนังสืออังกฤษ *(ถ้ามี) ::
ชื่อผู้แต่ง ::
คณะกรรมการการวิจัยแนวปฏิรูปการจัดการศึกษาโครงการ กศ. บป.
ปีที่พิมพ์ ::
2538
ครั้งที่พิมพ์ ::
1
สถานที่พิมพ์ ::
โรงพิมพ์การศาสนา
สำนักพิมพ์ ::
สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ
หัวเรื่อง 1 ::
การวิจัย
หัวเรื่อง 2 ::
ปฏิรูป
หัวเรื่อง 3 ::
การศึกษา
หัวเรื่อง 4 ::
บุคลากร
หัวเรื่อง 5 ::
หัวเรื่อง 6 ::
จำนวนหน้า ::
176
ราคา ::
0
ปกหน้า *(หน้าค้น รูป) ::
pdf ส่วนนำ ::
-
pdf บทที่ 1 ::
-
pdf บทที่ 2 ::
-
pdf บทที่ 3 ::
-
pdf บทที่ 4 ::
-
pdf บทที่ 5 ::
-
pdf บทที่ 6 ::
-
pdf บทที่ 7 ::
-
pdf บทที่ 8 ::
-
pdf บทที่ 9 ::
-
pdf บทที่ 10 ::
-
pdf บรรณานุกรม ::
-
pdf ภาคผนวก ::
-
บาร์โคด ::
000123