รายละเอียดสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ::
272
เลขเรียกหนังสือ ::
วจ 170 ม2547รบ
ประเภท ::
ชื่อหนังสือ ::
รายงานการวิจัยเรื่อง ระบบงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ชื่อหนังสืออังกฤษ *(ถ้ามี) ::
ชื่อผู้แต่ง ::
นายมานพ ชาชิโย
ปีที่พิมพ์ ::
2547
ครั้งที่พิมพ์ ::
1
สถานที่พิมพ์ ::
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สำนักพิมพ์ ::
ภูเก็ต
หัวเรื่อง 1 ::
วิจัย
หัวเรื่อง 2 ::
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หัวเรื่อง 3 ::
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
หัวเรื่อง 4 ::
หัวเรื่อง 5 ::
หัวเรื่อง 6 ::
จำนวนหน้า ::
70
ราคา ::
0
ปกหน้า *(หน้าค้น รูป) ::
pdf ส่วนนำ ::
-
pdf บทที่ 1 ::
-
pdf บทที่ 2 ::
-
pdf บทที่ 3 ::
-
pdf บทที่ 4 ::
-
pdf บทที่ 5 ::
-
pdf บทที่ 6 ::
-
pdf บทที่ 7 ::
-
pdf บทที่ 8 ::
-
pdf บทที่ 9 ::
-
pdf บทที่ 10 ::
-
pdf บรรณานุกรม ::
-
pdf ภาคผนวก ::
-
บาร์โคด ::
000168