รายละเอียดสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ::
274
เลขเรียกหนังสือ ::
วจ 180 ศ2548กส
ประเภท ::
ชื่อหนังสือ ::
การสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ประจำปี 2548
ชื่อหนังสืออังกฤษ *(ถ้ามี) ::
2005 NATIONAL SURVEY ON R&D EXPENDITURE AND PERSONNEL OF THAILAND
ชื่อผู้แต่ง ::
นายศรวัชร งามอุโฆษ
ปีที่พิมพ์ ::
2548
ครั้งที่พิมพ์ ::
1
สถานที่พิมพ์ ::
กองนโยบายและวางแผนการวิจัย
สำนักพิมพ์ ::
สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
หัวเรื่อง 1 ::
ค่าใช้จ่าย
หัวเรื่อง 2 ::
พัฒนา
หัวเรื่อง 3 ::
ประเทศไทย
หัวเรื่อง 4 ::
ประจำปี 2548
หัวเรื่อง 5 ::
หัวเรื่อง 6 ::
จำนวนหน้า ::
129
ราคา ::
0
ปกหน้า *(หน้าค้น รูป) ::
pdf ส่วนนำ ::
-
pdf บทที่ 1 ::
-
pdf บทที่ 2 ::
-
pdf บทที่ 3 ::
-
pdf บทที่ 4 ::
-
pdf บทที่ 5 ::
-
pdf บทที่ 6 ::
-
pdf บทที่ 7 ::
-
pdf บทที่ 8 ::
-
pdf บทที่ 9 ::
-
pdf บทที่ 10 ::
-
pdf บรรณานุกรม ::
-
pdf ภาคผนวก ::
-
บาร์โคด ::
000186