รายละเอียดสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ::
27
เลขเรียกหนังสือ ::
วจ110ส2549คล
ประเภท ::
ชื่อหนังสือ ::
รายงานการวิจัยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและคุณลักษณะบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางที่พึงประสงค์
ชื่อหนังสืออังกฤษ *(ถ้ามี) ::
ชื่อผู้แต่ง ::
ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล
ปีที่พิมพ์ ::
2549
ครั้งที่พิมพ์ ::
1
สถานที่พิมพ์ ::
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
สำนักพิมพ์ ::
ลำปาง
หัวเรื่อง 1 ::
บัณฑิต
หัวเรื่อง 2 ::
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
หัวเรื่อง 3 ::
2548-2549
หัวเรื่อง 4 ::
หัวเรื่อง 5 ::
หัวเรื่อง 6 ::
จำนวนหน้า ::
61
ราคา ::
0
ปกหน้า *(หน้าค้น รูป) ::
pdf ส่วนนำ ::
-
pdf บทที่ 1 ::
-
pdf บทที่ 2 ::
-
pdf บทที่ 3 ::
-
pdf บทที่ 4 ::
-
pdf บทที่ 5 ::
-
pdf บทที่ 6 ::
-
pdf บทที่ 7 ::
-
pdf บทที่ 8 ::
-
pdf บทที่ 9 ::
-
pdf บทที่ 10 ::
-
pdf บรรณานุกรม ::
-
pdf ภาคผนวก ::
-
บาร์โคด ::
000213