รายละเอียดสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ::
323
เลขเรียกหนังสือ ::
วจ 220 ก2528รง
ประเภท ::
ชื่อหนังสือ ::
รายงานการวิจัยประเมินผลโครงการเสริมบทบาทผู้นำท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชนบทยากจน ปีงบประมาณ 2528
ชื่อหนังสืออังกฤษ *(ถ้ามี) ::
ชื่อผู้แต่ง ::
กองแผนงาน กรมการฝึกหัดครู
ปีที่พิมพ์ ::
2528
ครั้งที่พิมพ์ ::
1
สถานที่พิมพ์ ::
กรมการฝึกหัดครู
สำนักพิมพ์ ::
กรุงเทพมหานคร
หัวเรื่อง 1 ::
ประเมินผลโครงการ
หัวเรื่อง 2 ::
ผู้นำท้องถิ่น
หัวเรื่อง 3 ::
พัฒนาชนบท
หัวเรื่อง 4 ::
ปีงบประมาณ 2528
หัวเรื่อง 5 ::
หัวเรื่อง 6 ::
จำนวนหน้า ::
422
ราคา ::
0
ปกหน้า *(หน้าค้น รูป) ::
pdf ส่วนนำ ::
-
pdf บทที่ 1 ::
-
pdf บทที่ 2 ::
-
pdf บทที่ 3 ::
-
pdf บทที่ 4 ::
-
pdf บทที่ 5 ::
-
pdf บทที่ 6 ::
-
pdf บทที่ 7 ::
-
pdf บทที่ 8 ::
-
pdf บทที่ 9 ::
-
pdf บทที่ 10 ::
-
pdf บรรณานุกรม ::
-
pdf ภาคผนวก ::
-
บาร์โคด ::
000246