รายละเอียดสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ::
317
เลขเรียกหนังสือ ::
วจ 220 ก2542ศษ
ประเภท ::
ชื่อหนังสือ ::
รายงานการวิจัยเรื่อง ศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของวัดที่มีต่อบ้านในอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อหนังสืออังกฤษ *(ถ้ามี) ::
A Comparative Study of the Role of Wat on Community in Amphoe Bangban Changwat Phranakhon Si Ayutthaya.
ชื่อผู้แต่ง ::
กรีสุดา เฑียรทอง
ปีที่พิมพ์ ::
2542
ครั้งที่พิมพ์ ::
1
สถานที่พิมพ์ ::
สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สำนักพิมพ์ ::
พระนครศรีอยุธยา
หัวเรื่อง 1 ::
วิจัย
หัวเรื่อง 2 ::
ศึกษาเปรียบเทียบ
หัวเรื่อง 3 ::
อำเภอบางบาล
หัวเรื่อง 4 ::
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หัวเรื่อง 5 ::
หัวเรื่อง 6 ::
จำนวนหน้า ::
80
ราคา ::
0
ปกหน้า *(หน้าค้น รูป) ::
pdf ส่วนนำ ::
-
pdf บทที่ 1 ::
-
pdf บทที่ 2 ::
-
pdf บทที่ 3 ::
-
pdf บทที่ 4 ::
-
pdf บทที่ 5 ::
-
pdf บทที่ 6 ::
-
pdf บทที่ 7 ::
-
pdf บทที่ 8 ::
-
pdf บทที่ 9 ::
-
pdf บทที่ 10 ::
-
pdf บรรณานุกรม ::
-
pdf ภาคผนวก ::
-
บาร์โคด ::
000247