รายละเอียดสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ::
325
เลขเรียกหนังสือ ::
วจ 220 ข2539กป
ประเภท ::
ชื่อหนังสือ ::
รายงานการวิจัยการเปลี่ยนแปลงวิถีารดำรงชีวิตของชุมชนกะเหรี่ยง : กรณีศึกษา หมู่บ้านในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อหนังสืออังกฤษ *(ถ้ามี) ::
ชื่อผู้แต่ง ::
ขวัญชีวัน บัวแดง
ปีที่พิมพ์ ::
2539
ครั้งที่พิมพ์ ::
1
สถานที่พิมพ์ ::
มหวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักพิมพ์ ::
เชียงใหม่
หัวเรื่อง 1 ::
วิจัย
หัวเรื่อง 2 ::
เปลี่ยนแปลงการดำรงชีวิต
หัวเรื่อง 3 ::
ชุมชนกะเหรี่ยง
หัวเรื่อง 4 ::
อำเภอแม่แจ่ม
หัวเรื่อง 5 ::
จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง 6 ::
จำนวนหน้า ::
100
ราคา ::
0
ปกหน้า *(หน้าค้น รูป) ::
pdf ส่วนนำ ::
-
pdf บทที่ 1 ::
-
pdf บทที่ 2 ::
-
pdf บทที่ 3 ::
-
pdf บทที่ 4 ::
-
pdf บทที่ 5 ::
-
pdf บทที่ 6 ::
-
pdf บทที่ 7 ::
-
pdf บทที่ 8 ::
-
pdf บทที่ 9 ::
-
pdf บทที่ 10 ::
-
pdf บรรณานุกรม ::
-
pdf ภาคผนวก ::
-
บาร์โคด ::
000250