รายละเอียดสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ::
331
เลขเรียกหนังสือ ::
วจ 220 ค2538รผ
ประเภท ::
ชื่อหนังสือ ::
รายงานการวิจัยเรื่องแรงผลักดันด้านครอบครัวที่มีผลต่อการติดยาเสพติดของเด็กและเยาวชนกรณีศึกษาในสถานพินิจและครุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก่น
ชื่อหนังสืออังกฤษ *(ถ้ามี) ::
" Family reinforcement on drug addiction in the youth "
ชื่อผู้แต่ง ::
จ.อ.นิมิตร ทวยนันท์
ปีที่พิมพ์ ::
2538
ครั้งที่พิมพ์ ::
1
สถานที่พิมพ์ ::
สถาบันราชภัฏเลย
สำนักพิมพ์ ::
เลย
หัวเรื่อง 1 ::
วิจัย
หัวเรื่อง 2 ::
การติดยาเสพติด
หัวเรื่อง 3 ::
เด็กและเยาวชน
หัวเรื่อง 4 ::
จังหวัดขอนแก่น
หัวเรื่อง 5 ::
หัวเรื่อง 6 ::
จำนวนหน้า ::
134
ราคา ::
0
ปกหน้า *(หน้าค้น รูป) ::
pdf ส่วนนำ ::
-
pdf บทที่ 1 ::
-
pdf บทที่ 2 ::
-
pdf บทที่ 3 ::
-
pdf บทที่ 4 ::
-
pdf บทที่ 5 ::
-
pdf บทที่ 6 ::
-
pdf บทที่ 7 ::
-
pdf บทที่ 8 ::
-
pdf บทที่ 9 ::
-
pdf บทที่ 10 ::
-
pdf บรรณานุกรม ::
-
pdf ภาคผนวก ::
-
บาร์โคด ::
000251