รายละเอียดสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ::
360
เลขเรียกหนังสือ ::
วจ 220 ส2547คค
ประเภท ::
ชื่อหนังสือ ::
รายงานการวิจัย ครอบครัว : ปัจจัยปกป้องหรือผลักดันปัญหายาเสพติดของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อหนังสืออังกฤษ *(ถ้ามี) ::
Family : Restraining or Contributing Factors Towards Adolescents's Drug Problems in Bangkok Metropolis
ชื่อผู้แต่ง ::
ดร.โสภา ( ชูพิกุลชัย ) ชปีลมันน์
ปีที่พิมพ์ ::
2547
ครั้งที่พิมพ์ ::
1
สถานที่พิมพ์ ::
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์ ::
กรุงเทพมหานคร
หัวเรื่อง 1 ::
วิจัย
หัวเรื่อง 2 ::
ครอบครัว
หัวเรื่อง 3 ::
ปัญหายาเสพติด
หัวเรื่อง 4 ::
กรุงเทพมหานคร
หัวเรื่อง 5 ::
หัวเรื่อง 6 ::
จำนวนหน้า ::
155
ราคา ::
0
ปกหน้า *(หน้าค้น รูป) ::
pdf ส่วนนำ ::
-
pdf บทที่ 1 ::
-
pdf บทที่ 2 ::
-
pdf บทที่ 3 ::
-
pdf บทที่ 4 ::
-
pdf บทที่ 5 ::
-
pdf บทที่ 6 ::
-
pdf บทที่ 7 ::
-
pdf บทที่ 8 ::
-
pdf บทที่ 9 ::
-
pdf บทที่ 10 ::
-
pdf บรรณานุกรม ::
-
pdf ภาคผนวก ::
-
บาร์โคด ::
000282