รายละเอียดสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ::
374
เลขเรียกหนังสือ ::
วจ 220 อ2553กป
ประเภท ::
ชื่อหนังสือ ::
รายงานการวิจัยการประเมินผลสัมฤทธิ์การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน
ชื่อหนังสืออังกฤษ *(ถ้ามี) ::
ชื่อผู้แต่ง ::
นางสาวกนกพร กัลยาณสุต
ปีที่พิมพ์ ::
2553
ครั้งที่พิมพ์ ::
1
สถานที่พิมพ์ ::
กรมคุมประพฤติ
สำนักพิมพ์ ::
กระทรวงยุติธรรม
หัวเรื่อง 1 ::
วิจัย
หัวเรื่อง 2 ::
ประเมินผลสัมฤทธิ์
หัวเรื่อง 3 ::
แก้ไขฟื้นฟู
หัวเรื่อง 4 ::
ผู้กระทำผิดในชุมชน
หัวเรื่อง 5 ::
หัวเรื่อง 6 ::
จำนวนหน้า ::
233
ราคา ::
0
ปกหน้า *(หน้าค้น รูป) ::
pdf ส่วนนำ ::
-
pdf บทที่ 1 ::
-
pdf บทที่ 2 ::
-
pdf บทที่ 3 ::
-
pdf บทที่ 4 ::
-
pdf บทที่ 5 ::
-
pdf บทที่ 6 ::
-
pdf บทที่ 7 ::
-
pdf บทที่ 8 ::
-
pdf บทที่ 9 ::
-
pdf บทที่ 10 ::
-
pdf บรรณานุกรม ::
-
pdf ภาคผนวก ::
-
บาร์โคด ::
000295