รายละเอียดสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ::
245
เลขเรียกหนังสือ ::
วจ 220 P2007AS
ประเภท ::
ชื่อหนังสือ ::
A study of the Chinese Language Summer Camp student's Behavior in Kunming, China and the Thai - Chinese Intership Exchanged
ชื่อหนังสืออังกฤษ *(ถ้ามี) ::
ชื่อผู้แต่ง ::
Pornsiri Kongnual
ปีที่พิมพ์ ::
2007
ครั้งที่พิมพ์ ::
1
สถานที่พิมพ์ ::
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สำนักพิมพ์ ::
กรุงเทพมหานคร
หัวเรื่อง 1 ::
Introduction
หัวเรื่อง 2 ::
Review Literature
หัวเรื่อง 3 ::
Research method
หัวเรื่อง 4 ::
Information Analysis Results
หัวเรื่อง 5 ::
Conclusion, Result Discussion and Suggestion
หัวเรื่อง 6 ::
จำนวนหน้า ::
86
ราคา ::
0
ปกหน้า *(หน้าค้น รูป) ::
pdf ส่วนนำ ::
pdf บทที่ 1 ::
pdf บทที่ 2 ::
pdf บทที่ 3 ::
pdf บทที่ 4 ::
pdf บทที่ 5 ::
pdf บทที่ 6 ::
-
pdf บทที่ 7 ::
-
pdf บทที่ 8 ::
-
pdf บทที่ 9 ::
-
pdf บทที่ 10 ::
-
pdf บรรณานุกรม ::
pdf ภาคผนวก ::
บาร์โคด ::
000296