รายละเอียดสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ::
192
เลขเรียกหนังสือ ::
วจ 310 ส2550กพ
ประเภท ::
ชื่อหนังสือ ::
การพัฒนาโปรแกรมอัจฉริยะควบคุมการทำงานหม้อหุงข้าว
ชื่อหนังสืออังกฤษ *(ถ้ามี) ::
ชื่อผู้แต่ง ::
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร เกตุสุขาวดี
ปีที่พิมพ์ ::
2550
ครั้งที่พิมพ์ ::
1
สถานที่พิมพ์ ::
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สำนักพิมพ์ ::
กรุงเทพมหานคร
หัวเรื่อง 1 ::
พัฒนาโปรแกรม
หัวเรื่อง 2 ::
หม้อหุงห้าว
หัวเรื่อง 3 ::
หัวเรื่อง 4 ::
หัวเรื่อง 5 ::
หัวเรื่อง 6 ::
จำนวนหน้า ::
109
ราคา ::
0
ปกหน้า *(หน้าค้น รูป) ::
pdf ส่วนนำ ::
pdf บทที่ 1 ::
pdf บทที่ 2 ::
pdf บทที่ 3 ::
pdf บทที่ 4 ::
pdf บทที่ 5 ::
pdf บทที่ 6 ::
-
pdf บทที่ 7 ::
-
pdf บทที่ 8 ::
-
pdf บทที่ 9 ::
-
pdf บทที่ 10 ::
-
pdf บรรณานุกรม ::
pdf ภาคผนวก ::
บาร์โคด ::
000455