รายละเอียดสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ::
226
เลขเรียกหนังสือ ::
วจ 340 ป2552กช
ประเภท ::
ชื่อหนังสือ ::
รายงานการวิจัย การใช้พลูเพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรียสาเหตุของการปนเปื้อนในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ป่า
ชื่อหนังสืออังกฤษ *(ถ้ามี) ::
Investigation of Betel Crude Extract Inhibit Contaminated Bacteria on Wind Orchid Species Tissue Culture
ชื่อผู้แต่ง ::
อาจารย์ปัทมา เหล่านิพนธ์
ปีที่พิมพ์ ::
2552
ครั้งที่พิมพ์ ::
1
สถานที่พิมพ์ ::
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สำนักพิมพ์ ::
กรุงเทพมหานคร
หัวเรื่อง 1 ::
วิจัย
หัวเรื่อง 2 ::
การใช้พลู
หัวเรื่อง 3 ::
เชื้อแบคทีเรีย
หัวเรื่อง 4 ::
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
หัวเรื่อง 5 ::
กล้วยไม้ป่า
หัวเรื่อง 6 ::
จำนวนหน้า ::
48
ราคา ::
0
ปกหน้า *(หน้าค้น รูป) ::
pdf ส่วนนำ ::
pdf บทที่ 1 ::
pdf บทที่ 2 ::
pdf บทที่ 3 ::
pdf บทที่ 4 ::
pdf บทที่ 5 ::
pdf บทที่ 6 ::
-
pdf บทที่ 7 ::
-
pdf บทที่ 8 ::
-
pdf บทที่ 9 ::
-
pdf บทที่ 10 ::
-
pdf บรรณานุกรม ::
pdf ภาคผนวก ::
บาร์โคด ::
000529