รายละเอียดสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ::
196
เลขเรียกหนังสือ ::
วจ 170 ม2549รง
ประเภท ::
ชื่อหนังสือ ::
รายงานการประเมินผลโครงการจัดการประชุมอธิการบดีโลกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ชื่อหนังสืออังกฤษ *(ถ้ามี) ::
ชื่อผู้แต่ง ::
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณี แพ่งกุล
ปีที่พิมพ์ ::
2549
ครั้งที่พิมพ์ ::
1
สถานที่พิมพ์ ::
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สำนักพิมพ์ ::
กรุงเทพมหานคร
หัวเรื่อง 1 ::
ประเมินผลโครงการ
หัวเรื่อง 2 ::
ประชุมอธิการบดีโลก
หัวเรื่อง 3 ::
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หัวเรื่อง 4 ::
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
หัวเรื่อง 5 ::
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
หัวเรื่อง 6 ::
จำนวนหน้า ::
90
ราคา ::
0
ปกหน้า *(หน้าค้น รูป) ::
pdf ส่วนนำ ::
pdf บทที่ 1 ::
pdf บทที่ 2 ::
pdf บทที่ 3 ::
pdf บทที่ 4 ::
pdf บทที่ 5 ::
pdf บทที่ 6 ::
-
pdf บทที่ 7 ::
-
pdf บทที่ 8 ::
-
pdf บทที่ 9 ::
-
pdf บทที่ 10 ::
-
pdf บรรณานุกรม ::
pdf ภาคผนวก ::
บาร์โคด ::
000555