รายละเอียดสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ::
227
เลขเรียกหนังสือ ::
วจ 110 ร2554ก
ประเภท ::
ชื่อหนังสือ ::
การติดตามผลบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2552-2553
ชื่อหนังสืออังกฤษ *(ถ้ามี) ::
A FOLLOW UP GRADUATES FORM FACULTY OF OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DHONBURI RAJABHAT UNIVERSITY FOR THE YEAR 2009-2010
ชื่อผู้แต่ง ::
รวีวรรณ วุฒิประสิทธิ์
ปีที่พิมพ์ ::
2554
ครั้งที่พิมพ์ ::
1
สถานที่พิมพ์ ::
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สำนักพิมพ์ ::
กรุงเทพมหานคร
หัวเรื่อง 1 ::
ติดตามผลบัณฑิต
หัวเรื่อง 2 ::
ุคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวเรื่อง 3 ::
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
หัวเรื่อง 4 ::
ปีการศึกษา 2552-2553
หัวเรื่อง 5 ::
หัวเรื่อง 6 ::
จำนวนหน้า ::
94
ราคา ::
0
ปกหน้า *(หน้าค้น รูป) ::
pdf ส่วนนำ ::
pdf บทที่ 1 ::
pdf บทที่ 2 ::
pdf บทที่ 3 ::
pdf บทที่ 4 ::
pdf บทที่ 5 ::
pdf บทที่ 6 ::
-
pdf บทที่ 7 ::
-
pdf บทที่ 8 ::
-
pdf บทที่ 9 ::
-
pdf บทที่ 10 ::
-
pdf บรรณานุกรม ::
pdf ภาคผนวก ::
บาร์โคด ::
001210