รายละเอียดสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ::
314
เลขเรียกหนังสือ ::
วจ 340 ว2554กป
ประเภท ::
ชื่อหนังสือ ::
การประยุกต์ดัชนีพืชพรรณในการจำแนกข้อมูลการสำรวจระยะไกล เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ในอุทยานแห่งชาติทับลาน ระหว่างปี 2540 - 2550
ชื่อหนังสืออังกฤษ *(ถ้ามี) ::
ชื่อผู้แต่ง ::
วาสนา ภานุรักษ์
ปีที่พิมพ์ ::
2554
ครั้งที่พิมพ์ ::
1
สถานที่พิมพ์ ::
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สำนักพิมพ์ ::
นครราชสีมา
หัวเรื่อง 1 ::
ประยุกต์ดัชนีพืชพรรณ
หัวเรื่อง 2 ::
ป่าไม้
หัวเรื่อง 3 ::
อุทยานแห่งชาติทับลาน
หัวเรื่อง 4 ::
ระหว่างปี 2540-2550
หัวเรื่อง 5 ::
หัวเรื่อง 6 ::
จำนวนหน้า ::
188
ราคา ::
0
ปกหน้า *(หน้าค้น รูป) ::
pdf ส่วนนำ ::
-
pdf บทที่ 1 ::
-
pdf บทที่ 2 ::
-
pdf บทที่ 3 ::
-
pdf บทที่ 4 ::
-
pdf บทที่ 5 ::
-
pdf บทที่ 6 ::
-
pdf บทที่ 7 ::
-
pdf บทที่ 8 ::
-
pdf บทที่ 9 ::
-
pdf บทที่ 10 ::
-
pdf บรรณานุกรม ::
-
pdf ภาคผนวก ::
-
บาร์โคด ::
001240