รายละเอียดสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ::
312
เลขเรียกหนังสือ ::
วจ 140 น2554กป
ประเภท ::
ชื่อหนังสือ ::
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพีชคณิตเชิงเส้นระบบสมการเชิงเส้น ระหว่างการสอนโดยใช้เอกสารแนะแนวทางกับการสอนแบบปกติ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 โปรแกรมคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ชื่อหนังสืออังกฤษ *(ถ้ามี) ::
ชื่อผู้แต่ง ::
นำสุข นวพงษ์พิพัฒน์
ปีที่พิมพ์ ::
2554
ครั้งที่พิมพ์ ::
1
สถานที่พิมพ์ ::
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สำนักพิมพ์ ::
นครราชสีมา
หัวเรื่อง 1 ::
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
หัวเรื่อง 2 ::
วิชาพีชคณิตเชิงเส้น
หัวเรื่อง 3 ::
ระบบสมการเชิงเส้น
หัวเรื่อง 4 ::
โปรแกรมคณิตศาสตร์
หัวเรื่อง 5 ::
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หัวเรื่อง 6 ::
จำนวนหน้า ::
251
ราคา ::
0
ปกหน้า *(หน้าค้น รูป) ::
pdf ส่วนนำ ::
-
pdf บทที่ 1 ::
-
pdf บทที่ 2 ::
-
pdf บทที่ 3 ::
-
pdf บทที่ 4 ::
-
pdf บทที่ 5 ::
-
pdf บทที่ 6 ::
-
pdf บทที่ 7 ::
-
pdf บทที่ 8 ::
-
pdf บทที่ 9 ::
-
pdf บทที่ 10 ::
-
pdf บรรณานุกรม ::
-
pdf ภาคผนวก ::
-
บาร์โคด ::
001246