รายละเอียดสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ::
457
เลขเรียกหนังสือ ::
58-47
ประเภท ::
ชื่อหนังสือ ::
การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้ระบบภูมิสารสนเทศ กรณีศึกษา พื้นที่ชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ชื่อหนังสืออังกฤษ *(ถ้ามี) ::
Cultural Tourism Route Development by Geographic Information System : Case Study Wat Kanlaya Sub-District, Thonburi District, Bangkok
ชื่อผู้แต่ง ::
สยาม ยิ้มบัว
ปีที่พิมพ์ ::
2558
ครั้งที่พิมพ์ ::
1
สถานที่พิมพ์ ::
กรุงเทพ
สำนักพิมพ์ ::
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
หัวเรื่อง 1 ::
ท่องเที่ยว
หัวเรื่อง 2 ::
ภูมิสารสนเทศ
หัวเรื่อง 3 ::
แขวงวัดกัลยาณ์
หัวเรื่อง 4 ::
เขตธนบุรี
หัวเรื่อง 5 ::
หัวเรื่อง 6 ::
จำนวนหน้า ::
0
ราคา ::
0
ปกหน้า *(หน้าค้น รูป) ::
pdf ส่วนนำ ::
pdf บทที่ 1 ::
pdf บทที่ 2 ::
-
pdf บทที่ 3 ::
-
pdf บทที่ 4 ::
-
pdf บทที่ 5 ::
-
pdf บทที่ 6 ::
-
pdf บทที่ 7 ::
-
pdf บทที่ 8 ::
-
pdf บทที่ 9 ::
-
pdf บทที่ 10 ::
-
pdf บรรณานุกรม ::
-
pdf ภาคผนวก ::
บาร์โคด ::
58-47