รายละเอียดสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ::
440
เลขเรียกหนังสือ ::
59-15
ประเภท ::
ชื่อหนังสือ ::
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อการอนุรักษ์และสืบทอดวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอัตลักษณ์ชุมชนมอญบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ชื่อหนังสืออังกฤษ *(ถ้ามี) ::
THE PARTICIPATORY MANAGEMENT OF CULTURAL TOURISM FOR CONSERVATION AND TRANSMISSION OF WAY OF LIFE, LOCAL WISDOM, AND IDENTITY OF MON COMMUNITY, BANGKHUNTIAN DISTRICT, BANGKOK
ชื่อผู้แต่ง ::
นิธิภัทร บาลศิริ
ปีที่พิมพ์ ::
2559
ครั้งที่พิมพ์ ::
1
สถานที่พิมพ์ ::
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สำนักพิมพ์ ::
กรุงเทพฯ
หัวเรื่อง 1 ::
เขตบางขุนเทียน
หัวเรื่อง 2 ::
กรุงเทพมหานคร
หัวเรื่อง 3 ::
มอญบางกระดี่
หัวเรื่อง 4 ::
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
หัวเรื่อง 5 ::
วัฒนธรรม
หัวเรื่อง 6 ::
อนุรักษ์
จำนวนหน้า ::
0
ราคา ::
0
ปกหน้า *(หน้าค้น รูป) ::
pdf ส่วนนำ ::
pdf บทที่ 1 ::
pdf บทที่ 2 ::
pdf บทที่ 3 ::
pdf บทที่ 4 ::
pdf บทที่ 5 ::
pdf บทที่ 6 ::
-
pdf บทที่ 7 ::
-
pdf บทที่ 8 ::
-
pdf บทที่ 9 ::
-
pdf บทที่ 10 ::
-
pdf บรรณานุกรม ::
pdf ภาคผนวก ::
บาร์โคด ::
59-15